Taalselectie:

Onze diensten            Bemiddeling
 • Het zoeken naar het meest geschikte object, welke bij uw wensen past
 • Advies inzake prijs, financiering, overdracht
 • Verzorgen van ticket naar en verblijf in Turkije voor bezichtiging
 • Regelen van transport tussen vliegveld, hotel en aankoopobjecten
 • Bemiddeling bij aankoop en overdracht
 • Controle van Tapu (eigendomsbewijs) en rechtmatigheid van overdracht
 • Hulp bij het openen van een bankrekening, de aanvraag of verlenging van het Ikamet (verblijfsvergunning) en andere administratieve zaken die bij de diverse instanties geregeld moeten worden
 • Bevestiging terugvlucht

            Na aankoop
 • Hulp bij inrichting appartement/villa
 • Voorziening voor telefoonaansluiting. De kosten voor een nieuwe aansluiting zijn €9,60
 • Assistentie bij al uw vragen en/of problemen van welke aard dan ook
 • Registratie voor elektra en watervoorziening
 • Registratie bij het consulaat
 • Reparatieservice 24 uur dienst
 • Bemiddeling voor verhuur
 • Beheer van de woning tijdens uw afwezigheid
 • Regelen van huismeester, schoonmaakster, tuinonderhoud etc.


 •  Vereniging van eigenaren!

  • Procedure voor het opstarten van een vereniging van eigenaren en de besluiten die     genomen moeten worden.
  • Vereniging inschrijven bij de notaris
  • Vergadering uitschrijven
  • Alle eigenaren inschrijven in het besluitenboek
  • Voor alle beslissingen moet er een meerderheid zijn van 50% + 1
  • Voorzitter benoemen
  • Machtiging bij de notaris aanvragen voor de voorzitter om bankrekeningen te openen op naam van vereniging en voor het op naam zetten van water en electriciteitsmeters van gemeenschappelijke ruimten.
  • Beheersmaatschappij machtigen voor het uitvoeren van betalingen van de dagelijkse kosten
  • Penningmeester benoemen
  • Secretaris benoemen
  • Begroting opstellen van jaarlijkse lasten
  • Service kosten vaststellen
  • Huismeester in dienst nemen
  • Salaris bepalen van huismeester en voorzitter
  • Huishoudelijk regelement goedkeuren
  • Wat er verder nog op tafel komt

  Een vereniging van eigenaren in appartementencomplexen is noodzakelijk. Ondanks dat een VVE in de meeste Europese landen zeer gebruikelijk is, kan het opstarten van deze vereniging in Turkije een zeer gecompliceerde zaak zijn. Tret International helpt u graag met het oprichten van een VVE in uw appartementencomplex. Het regelement zal worden opgesteld in de benodigde talen zodat elke bewoner de regels kan begrijpen.

  Wij hopen te kunnen bijdragen aan uw woongenot en onderlinge communicatie.

            En ver daarna
 • Begeleiding verbouw/ aanpassing woning
 • Hulp bij taalproblemen
 • Vraagbaak voor alle dagelijkse problemen
 • Vertrouwensadviseur
 • Bemiddeling bij verkoop van uw huis
 • Verzorgen van de verhuur van uw woning

Aankoopprocedures

Aankoop procedures Regelgeving omtrent het verwerven van onroerend goed door buitenlandse privé-personen

1. Zo lang de wettelijke bepalingen niet worden veranderd en het wederkerigheidsprincipe van kracht is, kunnen buitenlandse privé-personen onroerend goed in bezit verkrijgen en of erven. Volgens §35 van de Grondwet. Deze wettelijke bepaling maakt het de buitenlanders mogelijk in Turkije onroerend goed te verwerven. Waarop men letten moet, is dat ook aan de bepalingen van wederkerigheid wordt voldaan.

2. De op 03-07-03 veranderde wet ten gunste van buitenlandse privé-personen werd op 15-03-05 opnieuw veranderd. Volgens de nieuwe wet van de Tapuwetgeving § 4916, boek 19, deel 35, mogen buitenlands privé personen binnen de dorpsgrenzen nu geen grond meer kopen en vererven. Binnen gemeenten en stadsgrenzen bestaat geen gevaar dat de verwerving van grond wordt verboden; hier kunnen buitenlanders als voorheen gewoon bouwkavels kopen. De objecten van Tret International liggen allemaal buiten de dorpsgebieden waarop deze nieuwe wet van toepassing is.

3. Volgens de Toeristische Vestigingswet nr. 2634, § 8/E moeten voor die gebieden, die buiten de toeristen gebieden (de toeristische gebieden daarbij inbegrepen) en buiten de gemeentegrenzen, die bij de toeristische zones behoren, toestemming van de Centrale Registratiekamer worden verkregen.

4. Volgens de Militaire Verbodszone Wet nr. 2565 en de Veiligheidszone Wet mogen personen van buitenlandse herkomst in de verboden Militairzones 1 en 2, en in de Veiligheidszone`s geen bezit verkrijgen. Op grond hiervan moet men bij de daar voor aangewezen militaire overheid, zonder uitzondering, navragen of het, door buitenlandse privé-personen te verwerven onroerend goed zich buiten de militaire verbodszone of veiligheidszone bevindt. Pas na het antwoord van de militaire overheid, waaruit blijkt dat het gewenste onroerend goed zich niet binnen de verbodzone of de veiligheidszone bevindt, kunnen de contractuele afwikkelingen en de inschrijving in het kadaster volgen.

PROCEDURE

Indien u besluit over te gaan tot de koop van uw woning, regelen wij alles voor u. Het is gebruikelijk een aanbetaling te doen van 10% als deposit zodat u zeker weet dat het huis niet in de tussentijd aan een andere geïnteresseerde verkocht wordt. Dit zal vastgelegd worden in document bij Tret International en kan ook nog eventueel notarieel worden vastgelegd.

Vanaf dit punt draagt Tret International zorg voor de verdere afhandeling van de aankoopprocedure. U laat dan 4 pasfoto's en een kopie van uw paspoort bij ons achter. Wij starten de procedure bij het Kadaster en u kunt terugkeren naar Nederland. Alle gegevens worden vanuit het Kadaster naar Izmir gezonden. Wanneer de gegevens met een goedkeuring bij het Kadaster zijn terug gekomen, wat meestal 3 a 4 weken in beslag neemt, dan lichten wij u in en kunt u eventueel naar Turkije komen.

Vervolgens moet het huis op uw naam gezet worden bij het Kadaster, hierbij dient zowel u als de verkoper aanwezig te zijn. U dient ook de betaling van de tax te voldoen. Na deze handelingen zal het Kadaster het huis overschrijven op uw naam en u zal in het Landsregister worden ingeschreven als nieuwe eigenaar van het huis. U krijgt de zogenoemde "TAPU" die is getekend op uw naam, dit is het bewijs dat u de eigenaar bent van het huis. Deze procedure neemt in zijn totaal 1 a 2 uur in beslag.

De kosten van de overschrijving van het huis op uw naam en de inschrijving in het Kadaster bedragen ongeveer 3% van de waarde van uw huis. In de titel van de TAPU wordt meestal een minimale prijs geschreven, die de gemeente voor het huis afgeeft. Dit is legaal en spaart u geld uit. Dit heeft geen verdere invloed op eventuele latere verkoop van uw huis. De jaarlijkse onroerend goed belasting bedraagt 0.3% voor privé gebouwen, nieuwbouw is 5 jaar gevrijwaard van deze belasting.

4. Na goedkeuring volgt de daadwerkelijke inschrijving in het kadaster en krijgt u een TAPU. Hiervoor heeft u nodig:

Van de koper:
 • a. 2 goed gelijkende pasfoto's
 • b. 2 kopieën van het identiteitsbewijs
 • c. Het huidige adres in land van herkomst
 • d. De naam van zijn/haar vader
 • e. Het belastingnummer van de koper

Van de verkoper:
 • a. 1 goed gelijkende pasfoto's
 • b. 2 kopieën van het identiteitsbewijs
 • c. Het huidige adres
 • d. Het belastingnummer van de verkoper


5. Nu volgt de officiële registratie in het Tapu-register. De beëdigde tolk regelt de voortgang en geeft u, indien u zelf aanwezig bent, een mondelinge vertaling over de plaats en de eigenschappen van het gekochte object. Daarna krijgt u het originele afschrift van de Tapu (kadaster inschrijving) naar wens kan het Tapu ook schriftelijk worden vertaald.

!Pas op! Alleen de officiële registratie in het Tapu-register maakt u tot nieuwe eigenaar!

Tapu

Een Tapu is een uittreksel van een registergoed. Het is iemand van een andere dan de Turkse nationaliteit toegestaan om 1 of meerdere Tapu's op naam te hebben. Men dient wel 2 maanden te wachten op de tenaamstelling daarvan. Met ingang van 2006 zal deze regeling hoogstwaarschijnlijk versoepeld worden en kan een Tapu in 1 dag worden verkregen.

De Tapu dient de volgende gegevens te bevatten:

 • 1. Adresgegevens van het pand / grondstuk
 • 2. Kadastrale locatie
 • 3. Pasfoto van de eigenaar. Dit kunnen er ook meerdere zijn.
 • 4. Hoedanigheid van het grondstuk (bouwgrond of anderszins)
 • 5. Oppervlakte van het gehele perceel
 • 6. Eigendom, huur of pacht
 • 7. Boekwaarde in Turkse Lira's
 • 8. Voormalige eigenaren en hun bezitsverhoudingen
 • 9. De nieuwe eigenaren
 • 10. Datum van de voorlaatste eigendomsoverdracht
 • 11. Serienummer; verandert bij elke eigendomsoverdracht
 • 12. Dossiernummers
 • 13. Datum van de laatste eigendomsoverdracht
 • 14. Handtekening en stempel van de directeur van het kadaster.
Voorbeeld TAPUKosten & Leges

Kosten voor aankoop:
Kosten bezichtiging in Turkije afhankelijk van tijdsduur en seizoen variërend van € 300,- tot € 600,-.


Kosten bij aankoop:
Bemiddelingskosten Tret International circa 3% van de aan/verkoopwaarde. Op diverse projecten betaald u echter geen bemiddelingskosten, dit bedrag is reeds in de prijs van de villa of appartement inbegrepen. Overdrachtsbelasting. 3% Deze wordt berekend aan de hand van de opgegeven waarde van het onroerend goed, zoals vermeld op de Tapu.

* Algemene registratiekosten t.b.v. inschrijving
* Kadastrale kosten registratie bij kadaster
* Kosten tolk
* Leges militaire overheid Izmir
* Notaris/advocaatkosten
€ 40,-
€ 41,-
€ 50,-
€ 30,- 
€ 70,-


Overige Kosten:
* Onroerend goed belasting: 1 promille van de koopprijs via de gemeente

* Telefoon: aansluitkosten
* Abonnement per maand
* Elektra aanmelding
* Overschrijving
* Water nieuwbouw
* Overschrijving
* Huismeester/toezicht € 200,- - € 800,- per jaar
* Verhuurpercentagehuuropbrengst                                                        
* Belasting op landbezit

€ 10,-
€ 5,-
€ 100,-
€ 35,-
€ 65,-
€ 43,-

 

€ 0%

 

Bezichtigingsreis Türkije!

                                                                                                                                                                       

Bent u op zoek naar een vakantiehuis in Türkije of wilt u investeren in Türks vastgoed? Wij geven u een indruk van de omgeving en de mogelijkheden aan de Turkse Riviera. Wij bieden u een persoonlijke bezichtigingsreis van 4 dagen om u onze projecten aan de Turkse Riviera te tonen. De inspectiereis is een volledig verzorgde persoonlijke reis inclusief tickets en onderkomen 4 van 5 sterren hotel. De reis is voor maximaal 2 personen op een datum van uw keus prijs v.a. € 299,- p.p.

• Dag 1 wij halen u van het vliegveld
• Dag 2 wij laten u kennis maken met de prachtige Türkse Riviera
• Dag 3 wij laten u onze projecten zien aan de Türkse Riviera en beantwoorden al uw vragen over de projecten en over het kopen en wonen in Türkije
• Dag 4 wij brengen u weer naar het vliegveld

Laatste objecten

NISSA O2 RESIDENCE
https://www.youtube.com/watch?v=nI9olSfsvhQ For more info please conta
Villa-Kargicak
Appliances\\r\\n\\r\\nAir Conditiones\\r\\nFitted Kitchen Units with Granite\\r\\nFit
Villa konakli
Appliances\r\n\r\nFridge, Oven, Cooker, Hude, Dishwasher, Washing Machine, Electric W
Lale Golf Villa
Heeft u interesse in deze object aarzel niet bel of mail ons!
Villa Rod
Property Details: Available For Bank Credit: yes With Terrace, With Detach
Inci Terrace villas
Overige Details: U zult een comfortabele en rustige omgeving leren kennen in Inci
Villa Belek
Basic information: Antalya - Belek Belek Price: 150.000,00 € Living space: 272,00
Selcuklu konaklari
Overige Details: • Totale oppervlakte grond: 20.570,15 m2 • Kelder van het gebou
Konak Beach Club
Onze ontwikkeling bestaat uit 38 luxe appartementen die bestaan uit: de begane grond
Alden Residence
Alle appartementen liggen op de eerste lijn hebben een perfect zeezicht en een uitzi